فوریه 19, 2022
گریس پمپ ILC

گریس پمپ ILC

گریس پمپ برقی دیجیتال دارای سنسور کنترل سطح مخزن و 1 تا 3 خروجی دارد،محمدوده عملکرد دمایی گریس پمپ 20- تا 80 درجه سانتی گرادمی باشد. […]
تجهیزات پنوماتیک
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp