جک پنوماتیک قلمی

جک پنوماتیک قلمی مارک فستو برای دستگاه پرکن استفاده میشود در سایز مختلف

تجهیزات پنوماتیک